Járványügyi protokoll

Járványügyi protokoll – 2020. szeptember 1-től

( A protokoll a Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája Házirendjének részét képezi)

 

Tisztelt Szülők!

 

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében bevezetett digitális oktatás megterhelő volt mind a családok, mind a pedagógusok számára. Helytállásukért, türelmükért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

Mindannyian igyekeztünk, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk ebből a kényszerhelyzetből, de az internet, a megfelelő eszközök, vagy éppen az idő hiánya miatt ez az oktatási forma nem pótolhatja – különösen a kisebb tanulók esetében – az iskolai oktatást, a tanítókkal, tanárokkal való személyes konzultációt, az osztályközösséggel megélt tanórákat.

Azért, hogy iskolánkban ne kelljen bevezetni a 2020/2021-es tanévben a távoktatást, össze kell fognunk, hogy megpróbáljuk elkerülni a vírus terjedését és tanulóink, munkatársaink megbetegedését.

Kérjük ezért, hogy az alábbi tájékoztatót olvassák el figyelmesen, és az abban leírtakat tartsák és gyermekeikkel is tartassák be.

Lehetőség szerint, a tanév megkezdését követően családjukkal is igyekezzenek elkerülni az olyan rendezvényeket, ahol megfertőződhetnek. Tartsák be a hatóságok által meghozott szabályokat, hogy elkerülhessünk egy a tavaszi időszakban elrendelt karanténhoz hasonló intézkedést.

 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

 

2020. szeptember 

 

  Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a szülői értekezleten viseljenek maszkot!

 

Az intézménybe való belépés rendje

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló és szülő látogathatja.

További rendelkezésig –átmenetileg- megszüntetjük az osztályok intézmény előtti sorakoztatását, érkezés szerint engedjük be a tanulókat.

Az intézmény bejáratánál vírusölő kézfertőtlenítőt helyezünk el, amelyet minden iskolán kívülről érkező személynek használnia kell. Belépéskor a gyerekek testhőjét mérni fogjuk.

Az iskolába tanítási időben csak tanulóink, illetve hivatalos ügyet intéző személyek léphetnek be. Tanulóink, pedagógusaink kivételével minden külső személy csak maszkban látogathatja az intézményt.

 

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

Gyermeket érintő ügyek megbeszélésétől nem zárkózunk el, de minden esetben kérünk előzetes időpont egyeztetést. Megtartásra kerülnek a fogadóórák is az osztályfőnökök, szaktanárok koordinálásával. A Szülői Munkaközösség alakuló értekezletét, melynek Munkatervünk elfogadása lenne a célja, digitálisan fogjuk megtartani Sinkóné Pidl Katalin tanárnő koordinálásával.

Továbbra is kérjük a szülőket, hogy gyermeküket NE hozzák fel gépjárművel az iskola elé, a körforgalomtól biztonsággal fel tudnak sétálni. Az intézmény előtt csak engedéllyel rendelkező parkolhat, állhat meg. A Polgárőrség fokozott figyelmet fog fordítani erre.

 

Iskolai csoportosulások elkerülése érdekében tett intézkedések

Több iskolai osztály együttes részvételével nem szervezünk programot.

Ennek értelmében az első félévben osztálykirándulásokat, tanulmányi látogatásokat, közös ünnepségeket, iskolai rendezvényeket, őszi hulladékgyűjtést, visszavonásig nem tartunk az Inotai Tagiskolában. Tanulmányi versenyeket – ahol megyei,területi,országos fordulóba jutás a cél – a járványügyi protokollt szem előtt tartva megtartjuk.

Sportszakköröket, énekkari foglalkozást, a tervezett úszás oktatást visszavonásig nem valósítjuk meg intézményünkön belül.

Megkérjük a szülőket, hogy az iskola épülete előtt, a tanórák megkezdése előtt és befejezését követően ne csoportosuljanak. Gyermeküket saját gépjárművükben, vagy amellett, illetve a gyalogosan érkezők egymástól 1,5 m-es távolságot tartva várják.

 

 KRÉTA napló/ellenőrző használata

A szülőkkel elsősorban a KRÉTA naplón keresztül tartjuk a kapcsolatot, ezért fontos, hogy abba minden szülő be tudjon lépni és rendszeresen (lehetőség szerint naponta) ellenőrizze az üzeneteket.

A KRÉTA naplóba a tanulónak és a gondviselőnek külön hozzáférése van.

Vannak olyan üzenetek, amelyek a tanulóknak és vannak olyanok, amelyek a szülőknek, gondviselőknek szólnak, ezért fontos, hogy minden tanuló esetében rendszeresen ellenőrizzék mindkét felületet.

A tanulók hozzáférése általában a tanulói azonosító, jelszava pedig a tanuló születési dátuma az alábbi formában:   ééééhhnn   (pl a 2012 május 2-án született tanulónál:   20120502) vagy éééé-hh-nn   (2012-05-02)

A gondviselői hozzáférés a tanuló oktatási azonosítója kiegészítve a G01 vagy G02 jellel és egy véletlenszerűen generált jelszó, amelyet minden szülő megkapott már korábban.

Amennyiben gondjuk van a KRÉTA hozzáféréssel, elfelejtették a jelszót, vagy többszöri próbálkozás után sem sikerül belépni, elsősorban a tanuló osztályfőnökét (szokásos fórumon telefon/messenger stb.., ) vagy az iskola intézményvezető-helyettesét (telefonon) keressék.

 

Tanulói hiányzások kezelése

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immun szupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A tanulók hiányzásának szülő általi igazolás szabályait a Házirend tartalmazza (3 alkalom / tanév). Kérjük a szülőket, hogy gyermekük hiányzását csak indokolt esetben igazolják. Tekintve, hogy a hiányzás a tanuló felkészülését hátráltatja, így fontos, hogy csak indokolt esetben maradjanak otthon a tanulók. Abban az esetben azonban, amikor bármilyen betegség tünetei jelentkeznek nála vagy a családban felmerül a COVID-19 vírus fertőzés gyanúja, feltétlenül fontos, hogy a gyermek maradjon otthon, megelőzve ezzel mások megfertőzését.

Amennyiben az iskolában valamelyik tanulónál betegség tüneteit észleljük, őt elkülönítjük a többi tanulótól és értesítjük erről a szülőt. Felhívjuk a szülő figyelmét arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése az intézményben, megyére kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben/intézményekben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

 

2020. október 1-jétől életbe lépő módosítások

1. Október elsejétől az intézménybe csak

2. A belépést minden esetben kézfertőtlenítésnek és testhőmérséklet mérésnek kell megelőznie! Szabadban tartózkodást akadályozó időjárás esetén két kapus belépést fogunk alkalmazni. A felső tagozatosok a hátsó bejáraton léphetnek be az intézménybe kézfertőtlenítés és hőmérőzés után.

3. Az intézmény területén valamennyi 6. életévét betöltött diáknak, az intézmény valamennyi alkalmazottjának és az iskolában foglalkozást tartó személynek közösségi térben kötelező a maszk orrot, szájat elfedő  viselése.

 

Várpalota. 2020. szeptember 25.

Tavaszi Rita
tagintézmény-vezető