Tantestület 2019/2020-as tanév

A nevelőtestület tagjai egyenrangú munkatársak, akiknek önálló tevékenysége több szinten összekapcsolódik, egymásra épül: oktató és nevelő munkájukkal közösen valósítják meg az iskola pedagógiai céljait, s ennek érdekében az intézmény működésének minden érintett számára biztonságot nyújtó rendjét. Intézményünk tantestületének minden tagja elköteleződött a pedagógus hivatás mellett. Elsődleges feladatunknak a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztését, tehetségük kibontakoztatásának segítségét tekintjük. Céljaink elérésének érdekében a pedagógiai munkánkat fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus is segíti. Pedagógusaink mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és folyamatos a törekvés a szakmai megújulásra is. Tantestületünk tagjai:

unnamed

Koncz Annamária

unnamed

Tavaszi Rita

unnamed

 

Holdosi Piroska

unnamed

Bokor Júlia

unnamed

Csupeczné Horváth Réka

unnamed

Verebné Hegedüs Rita

unnamed

Tóthné Péter Erzsébet

unnamed

Farkas Bernadett

unnamed

Borbély Lilla

unnamed

Mag Hedvig

 

unnamed

Rumplerné Pálinkás Bernadett

unnamed

Szalai Katalin

unnamed

Szabóné Dudás Valéria

unnamed

 

Sinkóné Pidl Kata

unnamed

Széplaki Magdolna

unnamed

Hajas Attila

unnamed

Ivády Veronika

unnamed

Gáspárné Horváth Mónika

unnamed

Lőrincz Anita

unnamed

Technikai munkatársak