Tantestület

A nevelőtestület tagjai egyenrangú munkatársak, akiknek önálló tevékenysége több szinten összekapcsolódik, egymásra épül: oktató és nevelő munkájukkal közösen valósítják meg az iskola pedagógiai céljait, s ennek érdekében az intézmény működésének minden érintett számára biztonságot nyújtó rendjét. Intézményünk tantestületének minden tagja elköteleződött a pedagógus hivatás mellett. Elsődleges feladatunknak a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztését, tehetségük kibontakoztatásának segítségét tekintjük. Céljaink elérésének érdekében a pedagógiai munkánkat fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus is segíti. Pedagógusaink mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és folyamatos a törekvés a szakmai megújulásra is. Tantestületünk tagjai:

 

Puklicsné Nagy Viktória

 • Intézményünk megbízott vezetője. Tagiskolánkban oktatási feladatokat nem lát el.
 • Fogadóórái: előre egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Rita Tavaszi Rita

 • Iskolánk tagintézmény-vezetője.
 • Az iskola vezetési feladatai mellett matematikát  tanít harmadik osztályban, valamint fejlesztő foglalkozásokat tart.
 • Végzettség: általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógiája és közoktatás-vezetői szakvizsgákkal rendelkezik.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái mellett (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Bettika Farkas Bernadett

 • Az első osztály osztályfőnöke.
 • Végzettség: általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi területen.
 • Iskolánk tankönyvfelelőseként a tankönyvellátás szabályait figyelembe véve biztosítja tanulóinknak, pedagógusainak az aktuális tankönyvcsaládokat.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái és az osztály szülőértekezletei (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Erzsike Tóthné Péter Erzsébet

 • A második osztály osztályfőnöke.
 • Végzettség: általános iskolai tanító művelődésszervező szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület.
 • 2016 óta az Inotai Iskolásokért Alapítvány elnöke.
 • Alapítványi munkájának köszönhetően, az iskolai programok, kirándulások megvalósításának állandó résztvevője.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái és az osztály szülőértekezletei (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Pirike Holdosi Piroska

 • A harmadik osztály osztályfőnöke.
 • Végzettség: általános iskolai tanító vizuális nevelés és magyar nyelv és irodalom műveltségi területeken.
 • A harmadikos tanórák mellett a 4. osztályban tart technikát.
 • A Nemzeti Tehetség Program elindítója volt iskolánkban. Jelenleg az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. Aktívan részt vesz a táborok szervezésében, lebonyolításában, pályázatok megírásában.  Nevéhez köthető a Pályaorientációs Témanap.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái és az osztály szülői értekezletei (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Réka Csupeczné Horváth Réka

 • A negyedik osztály osztályfőnöke.
 • Végzettség: általános iskolai tanító, szakvizsgázott nyelv- és beszédfejlesztő területen, gyógypedagógus – logopédus.
 • A negyedikes tanórák mellett fejlesztő órákat tart. Az Inotai Tagiskolán kívül a Bartos Sándor Általános Iskolában, valamint a Várkerti Általános Iskolában és a Bán Aladár Általános Iskolában is tart gyógypedagógiai órákat.
 • Ő koordinálja az iskolai fejlesztőórák szervezését.
 • Kreativitását sz iskolai rendezvények szervezésénél kamatoztatja.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái és az osztály szülőértekezletei (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), ezen kívül szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Attila Hajas Attila

 • Az ötödik osztály osztályfőnöke.
 • Végzettség: testnevelő-edző, okleveles testnevelés szakos tanár.
 • Testnevelést tanít felső tagozaton, valamint a 4. osztályban.
 • Tanórán kívül alsósoknak küzdősport, felsősöknek szertorna szakkört tart, valamint a gyógytestnevelés foglalkozások is nevéhez köthetők. Mindezek mellett természetesen lelkesen készíti tanulóinkat a városi, kistérségi sportversenyekre, diákolimpiai megmérettetésekre, amiken rendszeresen jó eredményeket érnek el.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Magdi Széplaki Magdolna

 • A hatodik osztály osztályfőnöke.
 • Felső tagozaton tanít biológiát, kémiát, természettudományt- és egészségtant. Ezen kívül szükség szerint korrepetálást is tart.
 • Áttanítással kémia tantárgyat tanít a Várkerti és a Vásárhelyi iskolákban is.
 • Az Ökoiskolai munkacsoportunk vezetője. Tanórán kívüli tevékenységeket tekintve a sakk- és az elsősegély-szakkör kapcsolódik a nevéhez, természetjáró túrákat is szervez. Rendszeresen készül diákjaival elsősegélynyújtó-, katasztrófavédő-, kéktúrás- és természetvédelmi témájú versenyekre, melyeken csapataink évek óta eredményesen szerepelnek.
 • Végzettség: biológia szakos tanár, okleveles biológiatanár, kémia szakos tanár, pedagógiai értékelési szakértői szakvizsgával rendelkezik. Erdei (gyalogos) vándortábor – vezető.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái és az osztály szülői értekezletei (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Vali2

Szabóné Dudás Valéria

 • A hetedik osztály osztályfőnöke.
 • Végzettség: ének-zene tanár, matematika szakos tanár.
 • A felsős munkaközösség vezetése mellett a továbbtanulók pályaválasztási felelőse is.
 • 5-8. osztályig mindkét szaktárgyát  tanítja.
 • Az iskola énekkarát 1990 óta vezeti, rendszeresen fellépnek a város által szervezett Ney Dávid kórus-hangversenyen.
 • Az iskola kulturális életének szervezésében jelentős szerepet vállal (karácsonyi hangverseny, operalátogatások, tanulmányi kirándulások).
 • Matematika korrepetálás mellett a 8. osztályosokat központi írásbelire készíti fel.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Betti Rumplerné Pálinkás Bernadett

 • A nyolcadik osztály osztályfőnöke.
 • Magyar nyelvet és irodalmat tanít a 8. osztályban, angol nyelvet pedig felső tagozaton, valamint a 4. osztályban. Magyar felvételire előkészítő foglalkozást tart a 8. osztályban.
 • Végzettség: magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár.
 •  Az iskola külföldi kapcsolatainak felelőse.
 • Ő koordinálja az angol és a magyar tantárgyakhoz kapcsolódó versenyeket.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái és az osztály szülői értekezletei (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Julis Bokor Júlia

 • A második és a negyedik osztály pótosztályfőnöke.
 • Végzettség: általános iskolai tanító, magyar nyelv műveltségterület.
 • Magyart tanít 5., 6., 7. évfolyamon, etikát 1-4. osztályban, valamint fejlesztő órákat is tart.
 • Aktívan részt vesz az iskolai táborok szervezésében és az iskolarádió működtetésében.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Hédi Mag Hedvig

 • A hetedik osztály pótosztályfőnöke.
 • Végzettség: általános iskolai történelem tanár és népművelő.
 • Történelmet tanít felső tagozaton, továbbá technikát 7. osztályban.
 • A felsős napközis csoport vezetője. Emellett korrepetálást tart 7. és 8. osztályban és fejlesztő foglalkozást 6. osztályban.
 • Tanórán kívüli tevékenységként önismereti szakkört vezet, ahol a tanulók elsősorban stresszkezelő relaxációs technikákat sajátítanak el.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái és az osztály szülői értekezletei (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Kata Sinkóné Pidl Kata

 • A hatodik osztály pótosztályfőnöke.
 • Végzettség: biológia szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos általános iskolai tanár.
 • Földrajzot és technikát tanít 7. és 8. osztályban, valmaint technikát 5., 6., és 8. osztályban.
 • Tanítás mellett az iskolatitkári, gazdálkodási és pályázatok pénzügyeihez kapcsolódó feladatokat lát el.
 • Tanórákon kívül elsősegélynyújtással kapcsolatos továbbá tehetséggondozó foglalkozásokat tart.
 • Ő a Szülői Munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Kethy Szalai Katalin

 • Az ötödik és a nyolcadik osztály pótosztályfőnöke.
 • Végzettség:  fizika szakos tanár, számítástechnika szakos általános iskolai tanár. Jelenleg matematika szakra jár.
 • Kapcsolattartó a középiskolások közösségi munkájának szervezésében.
 • Informatikát tanít 4. osztálytól, valamint fizikát a 7-8. osztályban.
 • Ő DÖK-öt segítő pedagógus.
 • Áttanítással fizika tantárgyat tanít a Várkerti és a Vásárhelyi iskolákban is.
 • Nevéhez fűződik az immár negyedik éve zajló Természettudományos Tudásbajnokság, valamint újraélesztette a városi információkeresési versenyt.
 • Részt vesz az Inotai Iskolásokért Alapítvány munkájában, feladatai közé tartozik az iskola weblapjának fejlesztése, karbantartása, az iskolai rendezvények hangosítása.
 • Fogadóórái: Az iskola meghirdetett fogadóórái (melyekről előre értesítjük a szülőket iskolánk weblapján, valamint a KRÉTA rendszerben), szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
Vera Ivády Veronika

 • Óraadó tanár.
 • Végzettség: rajz és vizuális kultúra szakos általános iskolai tanár.
 • 4. osztályban, valmaint felső tagozaton rajzot tanít.
 • Sikeresen képzi diákjait rajz felvételi vizsgákra, a középiskolai rajztagozathoz. Több rajzversenyen indítja a tanulókat eredményesen.
 • Fogadóórái: Szükség esetén egyeztetett időpontban, melyet az iskola elérhetőségein (Tel.: 88/587-720; E-mail: inotaisuli@inotaisuli.eu) lehet kérni.
 Mónika Gáspárné Horváth Mónika

 • Végzettség: Gyógypedagógiai asszisztens.
 • Nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatárs.
 • Személyre szabott segítséget nyújt a tanulásban nehezebben haladó diákoknak.
 • Nagy türelemmel felügyeli a gyerekeket mozgalmasabb tanórákon (rajz, technika), szünetekben, vagy akár ebédelés közben, mindemellett a pedagógusok napi kéréseit (órai segítség, fénymásolás, nyomtatás, stb.) is maradéktalanul teljesíti.
 Anita Lőrincz Anita

 • Végzettség: újságíró-andragógia szakon szerzett diplomát.
 • Nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatárs.
 • Segíti a gyerekek beilleszkedését, valamint a pedagógusok mindennapi munkáját.
Máténé Vadász Mónika

 • Végzettség: Pedagógiai asszisztens
 • Nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatárs.
 • Segíti a gyerekek beilleszkedését, valamint a pedagógusok mindennapi munkáját.
 • Az iskolai faliújságok, ünnepi dekorációk kreatív megálmodója és alkotója.
Technikai munkatársak

 • Mindennapi munkánkat három takarítónéni és egy karbantartó segíti.
 • Velük együtt teljes a gépezet, az ő munkájukkal együtt vagyunk eredményesek.