Diákönkormányzat 2016/2017

A 2016 – 2017-es tanévben a megalakuló diákközgyűlési ülést 2016. szeptember 19-én délután 14:00 órakor megtartottuk.

A Diákközgyűlés napirendi pontjai:

A napirendi pontok megvalósultak. Az éves programot a közgyűlés elfogadta. Az észrevételeket a közgyűlés megvitatta a tantestülettel, több javaslat felterjesztésre kerül a Szülői munkaközösség, a Tantestület és a Vezetőség elé.

A megválasztott tisztségviselők: